24 Haftalık Gebelik

24 haftalık hamilelik, 2. trimester olarak ifade edilen döneme dahildir. 24 haftalık gebelik görüntüsü incelendiğinde bebeğin artık bir kavun büyüklüğüne ulaştığı gözlemlenir. Annenin karnı hafta hafta büyümeye başladıkça, vücut yapısında doğal olarak belli değişiklikler baş gösterebilir. Normal doğuma ortalama 3 ayın kaldığı dönemde anne adayının karnı son derece belirgin bir hâle gelir. Dışarıdan bakıldığı zaman gebeliğin söz konusu olduğu anlaşılır. Doğuma geri sayımın başladığı dönemde anne adayı bebeğiyle daha fazla iletişime geçme isteğinde olur.

Gebeliğin 24. haftasında rahmin üst kısmı göbek deliğinin yaklaşık 5 cm yukarısında hissedilir. Hem karın hem de göğüs bölgesinde yer alan derinin gerilmeye başladığı görülür. İlgili dönemde annenin cildinde kaşınma sorunları baş gösterebilir. Hamileliğin ilgili döneminde anne adayının gözleri de çok daha hassas ve kuru olabilir. Bahsedilen dönemde erken doğuma karşı belli risklerden söz etmek de mümkündür. Olası risklere karşı hazırlıklı olunmalı ve rutin testler ve kontroller aksatılmamalıdır.

24 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

24 haftalık gebelik, bebeğin gelişimi adına kritik bir dönemeçtir. Özellikle akciğerlerinde ortaya çıkan gelişim sayesinde erken doğum gibi bir senaryoda tıbbi destekle de olsa bebeğin hayatta kalma olasılığı bulunur. Hekimler açısından gebelik sürecinde takip ilgili haftalardan sonra daha da hassaslaşır. Takip süreci sayesinde 24 haftalık bebek kilosu ve boyu gibi değişken değerler mercek altına alınır. Anne adayları da takibi yakından yapmak adına hem hafta hem de ay hesabına odaklanır. 24. hafta, genel olarak 6. ayın başlangıcı olarak bilinir.

24 Haftalık Bebek Görüntüsü Nasıldır?

24 haftalık gebelikte bebek hareketleri artık iyice keskinleşir. Fakat bir yandan da bebekteki hızlı gelişimden kaynaklı olarak bazı hareketler kısıtlanır. 24 haftalık bebek görüntüsü incelenirken genellikle baş ve kalça arası ölçülür. 24 haftalık bebek ultrason görüntüsü neticesinde bebekteki gelişimin büyük ölçüde kemiklerde, kaslarda ya da iç organlarda yoğunlaştığı görülür. Ultrasonda günün hemen hemen her saatinde hareketli olabilecek bebeğin hareketleri gözlemlenebilir. Böyle hareketler anne adayı için de ayırt edici düzeye ulaşır.

Kız ve erkek bebeklerin gelişimi arasında bu dönemde çok keskin değişimler gözlemlemek güçtür. Bebeğin ultrasonda ellerini yüzüne götürmesi ya da kordonu tutması olağan bir görseldir. 24 haftalık bebek görüntüsü incelenerek doğum esnasında ya da sonrasında oluşabilecek riskler değerlendirilir. İlgili dönemde gerçekleştirilen ultrasonda bebeğin yapısal fonksiyonlarını artık gerçekleştirebilecek düzeye geldiği anlaşılır. Ayrıca bebeğin cildi hâlâ yarı saydam biçimindedir ancak söz konusu durum ilerleyen haftalarda yok olacaktır.

24 Haftalık Hamilelikte Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

24 haftalık bebek gelişimi takip edilirken bebeğin kilosu ve boyu önem kazanır. 24 haftalık gebelikte bebeğin kilosu genellikle 0,6 – 0,7 kg civarındadır. 24 haftalık gebelikte bebeğin boyu ise 32 cm civarında seyreder. Bahsedilen dönemde bebek, hızlı bir gelişim sürecine dahil olmuştur. Akciğerler gelişmiş ve karmaşık bir hâle gelmiştir. Akciğerin dalları ile beraber özel hücreler oluşumunu sürdürmektedir. Ayrıca tat tomurcuklarının oluşumu da bu dönemin önemli gelişmeleri arasındadır. Prematüre biçiminde doğan bebekler, nefes almakta güçlük yaşayabilirler. Hücrelerin gelişimi açısından yeterli zamana sahip olmamaları ya da yeterince yüzey aktif madde üretememeleri prematüre bebekler için ciddi bir handikap yaratır.

Bebek bu haftalarda doğsa bile yaşama tutunma olasılığı azımsanacak düzeyde değildir. Yenidoğan yoğun bakım klinikleri, böyle süreçlerde çok kritik bir role sahip olurlar. Yaşama şansının çoğalması adına erken doğan bebekler, YYBÜ’de (Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi) tutulmak zorundadır. 37. haftadan önce gerçekleşen doğumlar erken doğum olarak değerlendirilir.

24. haftadan sonra bebek artık normal bir insan görünümüne sahip olmaya başlamıştır. Kafa yapısı, vücuduna göre hâlâ bir nebze büyük olsa da durum ilerleyen haftalarda hızla değişecektir. Ayrıca bebeğin kalp atışları bahsedilen dönemde 60 saniyede yaklaşık olarak 110-160 defa atar.

24 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler Nelerdir?

24 haftalık gebelik anne karnı önceki haftalara göre yuvarlak bir yapıya ulaşır. 24 haftalık gebelik riskleri karşısında çeşitli önlemler alınır. İlgili dönemde pek çok sağlık kuruluşu anne adayına glikoz tarama testi yapar. Testle beraber diyabet durumu kontrol edilir. Çoğunlukla idrarda şeker, susuzluk hissi, sıklıkla idrara çıkma davranışı ve mide bulantısı gibi durumlarla kendini ele verir. Anne adaylarının ortalama %2’si arasında gebelik diyabeti ortaya çıkar. Eğer test sonuçları yüksek gelirse gebelik diyabeti teşhisini doğrulamak adına uzman hekim daha gelişmiş testlere yönelir.

24 haftalık gebelikte kasık ağrısı önceki haftalarda olduğu gibi devam eder. Söz konusu ağrı oldukça sık karşılaşılan, doğal bir ağrıdır. Karın ağrısının geçmemesi ve sık sık tekrar etmesi, erken doğumla alakalı riskleri belirgin hâle getirebilir. Yoğunlaşan ağrıların dinmemesi durumunda, her açıdan hazırlıklı olunmalıdır. 24 haftalık gebelikte mide bulantıları önceki haftalara kıyasla çok azalmıştır. Vajinal akıntı ile beraber kemik ve bel ağrıları, ilgili dönemin daha tipik semptomlarıdır.

Anne adayı, kokusu olmayan, beyaz renkli akıntılara tanıklık edebilir. Bel ve kemiklerde gerçekleşen ağrılar ise çoğunlukla karnın iyice büyümesinden ve magnezyum eksikliğinden kaynaklanır. Eklem bölgelerinde böyle ağrılarla karşılaşmamak adına rahat ve görece düz olan ayakkabıların seçilmesi önemlidir. Ayrıca fırsat buldukça gün içinde ayakları uzatmak ve dinlenmek, anne adayının yaşadığı ağrılara oldukça iyi gelecektir. 24 haftalık gebelikte ortalama 6-7 civarında kilo alımı doğal karşılanır. Söz konusu kilonun çok üzerine çıkılması ya da çok altında kalınması durumunda doktora başvurulmalıdır. Anne adayındaki diğer değişimleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Uyku problemleri
 • Yorgunluk
 • Vücutta oluşan çatlaklar
 • Karnın yan tarafında ortaya çıkan kramplar
 • Sindirim problemleri
 • Ayak krampları
 • Yağlı cilt
 • İdrar enfeksiyonları
 • Mide yanmaları

Braxton Hicks Kasılması Nedir?

24 haftalık gebeliğe ulaşan pek çok anne adayı “Braxton Hicks” ismiyle karşılaşmıştır. Kavram ilk olarak 1872 senesinde İngiliz bir doktorun tanımlaması neticesinde duyulmuştur. Sonradan kasılma problemine adı verilen doktor, doğum sancıları ile gerçek doğum sancıları arasındaki farkı net şekilde ortaya koymuştur.

Kavram ortaya çıkmadan önce pek çok kasılma, doğum sancısı olarak yorumlanmış ve belli yanılgıları da beraberinde getirmiştir. Braxton Hicks kasılmaları, genel olarak ikinci üç aylık dönemle beraber aktif hâle gelir. Yine de en yoğun olarak kendini gösterdiği dönem, üçüncü trimester dönemidir. Kasılma gerçekleştiğinde rahimdeki kaslar, ortalama 30-60 saniye kadar gerilir. Fakat kasılma her zaman böyle kısa sürmez. Kimi durumlarda rahim kaslarının gerilmesi, 2 dakikadan uzun sürebilir.

Terim, kimi kaynaklarda “pratik kasılmalar” olarak da ifade edilir. Kasılma her ne kadar ağrısız şekilde gerçekleşse de zaman zaman rahatsız edici olabilmektedir. Rahim bölgesindeki kasılmalar üst noktadan başlayıp aşağılara doğru yayılarak ilerler. Kasılma esnasında anne adayının karnı sertleşir ve bükülür.

Referanslar:

 1. American Pregnancy Association - 24 Weeks Pregnant https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/week-by-week/24-weeks-pregnant/ adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
 2. BabyCenter - When do babies get their skin color? https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/fetal-development-your-babys-skin_40005850 adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
 3. American Pregnancy Association - Baby Development Month By Month https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/week-by-week/baby-development-month-by-month adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
 4. CDC - Preterm Birth - Maternal and Infant Health - Reproductive Health https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pretermbirth.htm adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
 5. Verywell Health - Normal vs. Abnormal Fetal Heart Rate https://www.verywellhealth.com/normal-fetal-heart-rate-5216868 adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
 6. NHS - 24 weeks pregnant - Week-by-week guide https://www.nhs.uk/start-for-life/pregnancy/week-by-week-guide-to-pregnancy/2nd-trimester/week-24/ adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
 7. Braxton Hicks Contractions - False vs True Labor https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/labor-and-birth/braxton-hicks/ adresinden Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.