Verem (Tüberküloz) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Verem, önlenebilir ve tedavisi olan bir hastalık olmasına rağmen çocuklarda ve ergenlerde görülme sıklığı yüksektir ve ölüme yol açabilmektedir.

2012 yılı Verem Savaş Dispanserleri verilerine göre ülkemizdeki vakaların %5,4’ü 15 yaşın altındadır.

Çocuklar tüberküloza neden olan bakteriyi genellikle erişkin tüberkülozlu olgulardan alırlar. Bu nedenle çocukluk çağında görülen tüberküloz sorunu aslında kontrol altına alınamayan yetişkin tüberkülozuna işaret etmektedir.

Çocukluk çağında tüberküloz belirtileri çoğunlukla öksürük ve ateştir. Hastalarda ayrıca iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve gece terlemesi gibi belirtiler daha az sıklıkta görülebilir. Bununla birlikte, erişkinlerde daha sık görülen balgam çıkarma ve kanlı balgam çıkarma çocuklarda nadiren görülür.

Verem Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Çocukluk çağı tüberkülozunun doğal seyri ve klinik bulguları yetişkin tüberkülozuna göre farklıdır. Çocukluk çağı tüberkülozunda tanı için esas olan pozitif mikobakteriyel kültür çoğu zaman elde edilemez. Bunun yanında çocuklar, hastalığa ilişkin daha az özgün bulgu ve belirtilere sahip olduğu için çocukluk çağı tüberkülozunun tanısında zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle tüberkülozdan şüphe edilen çocuklarda çoğunlukla tanı, tüberkülozlu erişkin ile temas öyküsü, tüberküloz testi olan tüberkülin deri testi, klinik ve radyolojik bulguların bir araya gelmesi ile konulabilir.

Referanslar:

  1. Şen V, Uluca Ü, Yılmaz S ve ark. Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi.Dicle Tıp Dergisi. 2014;41(3):552-557.