Yasal Uyarı

1. Fikri Mülkiyet

Bu web sitesi Sanofi Group’a bağlı Sanofi Pasteur şirketine (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ait olup, onun tarafından işletilmektedir. Bebegimveben.com web sitesinde görünen ticari markalar, logolar ve domain isimleri dahil tüm unsurlar geçerli fikri mülkiyet yasalarının koruması altındadır ve Fransız ana şirket olan Sanofi Group’a ya da iştiraklerine aittir veya kullanımları izne tabidir.

Web sitesinde yer alan hiçbir unsur, yalnızca fikri mülkiyet haklarına ve sözü geçen diğer mülkiyet haklarına uyum göstermek şartıyla basın amaçlı kullanımı dışında, şirketin önceden yazılı izni alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, yapısı değiştirilemez, iletilemez ve dağıtımı yapılamaz.

Web sitesini oluşturan veya sitede yer alan yazıların izin alınarak kullanılması durumunda, bunlar hiçbir şekilde değiştirilemez. Yalnızca kendi kişisel bilgisayarınızda kendi kişisel, özel ve ticari olmayan kullanımınız için kopyalanmasına izin verilir. Tamamen veya kısmen kopyalanmış site içeriğinde şu ibare yer almalıdır: "COPYRIGHT 2017 – 2017 – Sanofi Pasteur–TÜM HAKLARI SAKLIDIR".

İzinli bir şekilde web sitesinde yayınlanan ya da siteyi oluşturan materyallerin niteliği bozulmamalı ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Sanofi Group ve iştirakleri fikri mülkiyet haklarının ihlâl edilmesi durumunda yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

2. Bilgilerin Niteliği

Web sitesinde yayınlanan, özellikle mali olmak üzere tüm bilgiler yatırım yapmaya teşvik olarak görülmemelidir. Hiçbir şart altında müşteri araştırması veya halka arz olarak yorumlanmamalıdır ve hisse senedi almaya, Sanofi Group’un ve/veya söz konusu iştiraklerinin hisselerini veya başka menkul kıymetlerini almaya ya da takas etmeye teşvik olarak görülmemelidir. Şirket web sitesinde yayınlanan finansal bilgileri (finansal bilgiler sunuluyorsa) düzenli olarak güncellemektedir.

Web sitesinde içerikle veya basında yayınlanan haberlerden alıntılarla bağlantılı olarak belirli bir alanda danışılan uzmanların görüşleri yer alabilir. Bu tür bilgiler yalnızca danışılan uzmanın ya da yayının görüşlerini temsil etmekte ve Sanofi Group’un görüşlerini oluşturmamaktadır. Bu uzmanlar Sanofi Group çalışanları değildirler ve Sanofi Group’un görüşlerini kullanması karşılığında herhangi bir ücret almamaktadırlar. Şirket bu bilgi ve görüşlerin doğruluğundan ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri kendi kişisel düşüncelerini yansıtmaktadır ve hiçbir zaman şirketin ve/veya Sanofi Group’un görüşü ya da sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır. Web sitesinde ayrıca sağlık, fiziksel durum, tıp alanı ve beşeri kullanıma özel tıbbi tedavilerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler web sitesinde yalnızca bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır ve hekiminizin ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşul altında bir hastalığa ya da fiziksel soruna tıbbi bir tanı koymak için; veya web sitesinde tanıtılan ilaçları reçete etmek ya da kullanmak için kullanılmamalıdır. Web sitesi sağlık sorunlarını, advers olayları veya ürünle ilgili teknik şikayetleri bildirmek için; ya da Sanofi Group veya üçüncü tarafların ürünleriyle ilgili teknik ya da medikal sorular sormak için kullanılmak amacıyla hazırlanmamıştır.

Her durumda doktorunuza ya da eczacınıza danışmalısınız.

Öte yandan, Sanofi Pasteur temsilcisi potansiyel bir advers olay için kullanıcı yorumlarını takip edip; böyle bir durumda farmakovijilans amaçlı olarak hastayı tedavi eden hekimden hastanın sağlığıyla ilgili ek bilgiler talep edebilir. Ayrıca, eksik bir potansiyel advers olay tamamlamak için ek bilgiler de talep edebilir.

3.Başka sitelere bağlantılar

Web sitesi üzerinden erişilebilen, üçüncü taraflara ait siteler şirketin ya da Sanofi Group’un sorumluluğu altında değildir. Şirketimizden tamamen bağımsız olan bu tip üçüncü taraf sitelerinin içeriğini kontrol etmemizin herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Ayrıca web sitesiyle üçüncü taraflara ait bir site arasında bir bağlantının varlığı hiçbir koşul altında şirketin herhangi bir şekilde o sitenin içeriğini ve özellikle de kullanımını onayladığı anlamına gelmemektedir.

Bunlara ek olarak, web sitesinden gelebilecek, özellikle bir veya daha fazla bilgisayar virüsünün, Truva atlarının ve diğer “parazitlerin” bulaşmasını önlemek için gereken önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Dış siteler web sitesine hypertext bağlantı verebilirler. Bu bağlantılar şirketin önceden onayı alınmadan oluşturulmamalıdır. Şirket her durumda bu tip sitelerin kullanılamamasından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Şirket bunları kontrol etmemekte, ya da onay vermemektedir ve bu sitelerde yer alan veya bu siteler aracılığıyla sunulan içerikten, reklamlardan, ürünlerden ya da başka unsurlardan sorumlu değildir.

4. Kişisel bilgiler ve diğer bilgiler

4.1 Şirket web sitesini kullanmak suretiyle iletebileceğiniz kişisel verileri üçüncü taraflara açıklamayacaktır. Bu veriler yalnızca sizlere olabildiğince etkin bir şekilde yanıt vermek için kullanılacaktır.

Şirket Türkiye’de geçerli bulunan ve kişisel verileri kapsayan tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı üstlenmektedir. Kişisel verilerinize erişim sağlama, değiştirme, düzeltme ve silme; ve yasal nedenlerle kişisel verilerinizin herhangi birinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkı kullanmak için lütfen bize yazılı olarak başvurunuz: Çevrimiçi: www.sanofipasteur.com

Posta ile: Büyükdere Caddesi No: 193 K: 7, 34393 Levent / İstanbul – TURKEY

5. Sorumluluğun sınırlandırılması

Şirket web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermekte ve içeriği önceden haber vermeden herhangi bir zamanda düzeltme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak, şirket web sitesinde yer alan bilgilerin kesin, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti edemez. Buna bağlı olarak ve şirketin ağır ya da kasıtlı ihmalinden kaynaklanan mal zararı haricinde, şirket şunlar için yükümlülük üstlenmemektedir:

  • Web sitesinde yer alan bilgilerde kesin olmama, hata veya eksiklik;
  • Üçüncü tarafın hileli müdahalesinden kaynaklanan, web sitesinde sunulan bilgilerin ya da unsurların değiştirilmesinin yol açtığı herhangi bir hasar;
  • Daha geniş bağlamda, şirket söz konusu zarar veya hasar konusunda önceden uyarılmış olsa bile, herhangi bir nedenle, herhangi bir kaynaktan, herhangi bir nitelikte ve herhangi bir sonuca yol açan; (i) web sitesine erişimden veya erişimin mümkün olmamasından, (ii) bilgisayarınıza ya da başka bir malınıza gelebilecek her türlü zarar veya virüs de dahil, web sitesinin kullanımından; ve/veya (iii) doğrudan veya dolaylı olarak web sitesinden edinilen herhangi bir bilgiye yönelik güvenden kaynaklanan mala zarar veya dolaylı zarar.

Web sitesinin veya başka herhangi bir siteyi oluşturan unsurlar zımni veya açık herhangi bir garanti olmadan, “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket sınırlama olmadan, bunların piyasa değeri veya belirli bir amaç için uygunluğu doğrultusunda zımni ya da açık hiçbir garanti vermemektedir.

6. Web sitesinin kullanılabilirliği

(i) Web sitesini arızasız bir şekilde sunmanın teknik olarak imkansız olduğunu ve şirketin de bunu yüklenemeyeceğini; (ii) Arızaların web sitesinin geçici olarak devredışı kalmasına neden olabileceğini;

(iii) Web sitesinin faaliyetinin örneğin sizinle şirket arasındaki veya şirketle diğer ağlar arasındaki iletim ve iletişim olanakları gibi, şirketin kontrolü altında olmayan olaylar nedeniyle, etkilenebileceğini kabul ediyorsunuz. Şirket ve/veya tedarikçileri herhangi bir zamanda bakım çalışmaları ve/veya web sitesinde iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapmak amacıyla web sitesinin tamamını veya bir bölümünü geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir ya da kesintiye uğratabilir. Şirket web sitesindeki herhangi bir değişiklikten, askıya alınmadan ya da kesintiden sorumlu değildir.

7. Ürün bilgileri

Web sitesinde yer alan ve yayınlanan bilgiler Sanofi Group’un henüz bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde ilan edilmemiş veya sunulmayan; ya da başka bir isim altında sunulan ve ülkeye göre farklı mevzuata ve kullanma şartlarına tabi olan ürün, program ve hizmetlerine doğrudan veya dolaylı göndermeler içerebilir. Bu göndermeler Sanofi Group’un bu ürün, program veya hizmetleri sizin ülkenizde satmak istediği anlamına gelmez. Ülkenizde sunulan ürün, program ve hizmetler için şirkete veya Sanofi satış temsilcinize başvurunuz.

8. Hukuki şartlar

Web sitesi ve içeriği Türkiye yasalarına tabidir ve bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta Türk mahkemelerine başvurulacaktır.

9. Madde ve Şartlar

9.1. Web sitesinin yayıncısı:

Sanofi Pasteur Aşı Ticaret A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193 K: 7 Şişli / İstanbul

Sanofi Pasteur 25.702.854,TL sermayeli bir anonim şirket olarak 7230002112 no ile Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne kayıtlıdır.

9.2. Yayın Yöneticisi

Çiğdem Günem Tuğberk

10. Fotoğraf / videolar

Site içindeki görseller ve videoların kullanım ve telif hakları Sanofi’ye aittir. Sayfalarda kullanılan bazı resimler stok resim sitelerinden ücreti mukabili temin edilmiştir.