Spor

Sporun, çocuğunuzun gelişiminde önemli bir rolü vardır.

Bugün sporun hem bir eğitim aracı olarak hem de çocuğun bedensel ve ruhsal yönden gelişmesinde katkısı önemlidir.

Spor yapmak; kemik ve kas gelişimini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda bütün vücudun kan akımının düzenlenmesi ve sağlıklı olma konusunda da çocuklar için büyük bir destekleyicidir. Zihinsel gelişimde çocuklar yeteneklerini öğrenirken, reflekslerini ve düşünme kapasitelerini geliştirmekte; çabuk karar verebilme, kararı uygulayabilme ve verdiği kararın sonuçlarını üstlenebilme alışkanlıklarını edinebilmektedir. Arkadaşları ile birlikte grup edinimi kazanmakta, sosyalleşmekte, kendisini ifade edebilme yeteneği kazanmakta ve en önemlisi yenmeyi ve yenilmeyi, her ikisini de kabullenebilme yetisini kazanmaktadır.

Spor yapan çocukların zamanın önemini öğrenmeleri ve disiplin kazanmaları çok daha kolay olacaktır. Öyle ki bu disiplini öğrenip yaşamlarında uyguladıkları zaman ders çalışma ve insan ilişkileri konusunda disiplinli bir birey haline gelecek ve kendi hayatının sorumluluğunu üstlenebilmeyi öğreneceklerdir. Spor sayesinde çocukların serbest zamanını doldurma problemi olmayacaktır. Televizyon karşısında saatler geçirme alışkanlığından kurtulmuş olan çocuklar bunun yanı sıra kötü alışkanlıklardan daha uzak kalacaklardır.

Çocuklara verilen egzersizlerdeki amaçlar:

 1. Fizik gelişim
 2. Motor beceri gelişimi
 3. Bilişsel gelişim
 4. Sosyal-duygusal-etkin gelişim içindir.

Çocuklar için en iyi egzersiz:

 • Çocuklarda yetişkinler gibi fiziksel aktiviteye düzenli olarak en az 30 dk/gün, 3-4 kez/hafta katılmalıdırlar.
 • Egzersizin en iyisi çocuğun düzenli olarak yaptığı bir tanesidir. Bu eğlendirici ve ödül kazandıran aktiviteleri bulmaya yardım eder. Eğlendiren ve güvenli yapılan tüm aktivitelere katılabilir: yürüme, futbol, ip atlama, sıçrama olabilir.
 • Çocuğun yaş, vücut büyüklüğü ve fiziksel gelişimi için doğru olan spor dalı seçilmeli.
 • Risk artıran durumlar : Yaralanma olduğu zaman, her spor veya aktivite için kıyafet ve koruyucu kullanılmadığı zaman, gün veya gece devam eden kas ağrısı olduğu zaman spora zorlanmamalıdır.

Aile ve antrenör, çocukların sportif faaliyetlerinde şu ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır:

 1. Çocuklar oynayarak ve eğlenerek öğrenirler.
 2. Kazanmak ve kaybetmek ölçüt değildir.
 3. Duygu gelişimi her yönüyle önemlidir.
 4. Çocuğun sağlık durumu yakından takip edilmelidir.
 5. Oyun ve antrenman sırasında güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir.
 6. Ailelerle işbirliği programı uygulanmalıdır.
 7. İyi oyuncuya değil her oyuncuya eşit davranılmalıdır.
 8. Baskı altında olmayan özgür bir ortam yaratılmalıdır.
 9. Sportif çalışmalarda, çocukların yaratıcılıkları göz önüne alınarak, hareketlerde onların buluşlarına yer verilmeli ve bu konuda yönlendirilmelidir.
 10. Gelişim çağındaki çocuklara eklem ve kasları aşırı zorlayan hareketler ile statik kas çalışmalarını gerektiren uygulamalardan kaçınılmalıdır.1

Sağlıklı çocuklarda yaş gruplarına göre aktiviteler:

 • 2-5 yaş: Fırlatma, yakalama, koşma, sıçrama.
 • 6-9 yaş: Belli mesafeye fırlatma, bir topa vurmak, sporun temel hareketlerine geçiş.
 • 10-12 yaş: Basketbol, futbol gibi sporları içeren kompleks motor becerileri.2

Çocuğu Yönlendirmede Biz Ailelerin Rolü Nedir?

Fizyolojik ve zihinsel gelişmelerle birlikte, ilgi alanları da yaşla değişir. İlgi alanı çocuğun öğrenmeye karşı hazırlıklı oluşuyla yakından ilgilidir. Örneğin, çocuğun gücü ve kas koordinasyonu gelişmedikçe, top oyunlarına ilgi göstermez.

Ayrıca ilgi alanları geniş ölçüde yakın çevredeki öğrenme olanaklarına bağlıdır. Bu sebeple ilginin oluşumunda, çocuğa model teşkil eden anne-babanın rolü büyüktür. Bir müzik aleti çalan, resim yapan, sporla uğraşan anne ve baba, kendi uğraşlarıyla çocuğa önemli birer örnek oluştururlar. Annenin balerin, babanın müzisyen olması mutlaka çocukta da aynı ilginin oluşacağı anlamına gelmez. Önemli olan, çocuğun isteği, yeteneği ve eğilimidir. Bu özellikler saptandıktan ve çocuğun herhangi bir faaliyete ilgisi belirlendikten sonra o doğrultuda yönlendirmek gerekir.

Referanslar:

 1. Keskin V. Uzmanlık tezi: Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babaların beklentileri. 2006. http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3899/192717.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden Mart 2023 tarihinde erişilmiştir.
 2. Baltacı G. Çocuk ve Spor. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Fiziksel-Aktivite/yas-gruplarinda-fiziksel-aktivite/Cocukluk-Caginda-Fiziksel-Aktivite.pdf adresinden Mart 2023 tarihinde erişilmiştir.