Difteri Nedir? Nasıl Bulaşır?

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan difteri, üst solunum yolları, deri ve konjuktivalar* ile genital bölgede yerleşebilen bakteriyel bir enfeksiyondur.

Hastalık başlıca boğaz ve burun kaynaklı solunum yolu damlacıkları ile yayılır. Deri difterisinde ise bulaşma, enfekte lezyonların akıntılarıyla kirlenmiş eşyalarla temas sonucu gerçekleşir. Bulaşmanın gerçekleşebilmesi için genellikle bir hasta veya taşıyıcı ile yakın, yüz yüze temas gereklidir.

Difteri Belirtileri

Difteriye neden olan bakterinin bulaşması ardından, kişide belirtilerin görülme süresi ortalama 2-5 gündür fakat daha da uzun sürme ihtimali de vardır.

Başlıca belirtiler:

  • Boğaz ağrısı
  • Bademcikler, yutak ya da burunda görülebilen "psödomembran" ismi verilen, yapışık yalancı zarlar
  • Düşük dereceli ateş
  • Boyunda şişlik (ağır olgularda)

Sadece burunda görülen difteride ise genellikle bir belirti görülmez veya hafif kanlı burun akıntısı görülebilir.

Difteri Ciddi Bir Hastalık Mıdır?

Difteri ciddi bir hastalıktır.3 Klinik seyir sırasında ortaya çıkabilecek kalp ve dolaşım sistemi ile sinir sistemindeki toksisite sonucu hastaların %5-10'unu hayatını kaybetmektedir. özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve 40 yaş üstü bireylerde %20 oranında kayıp yaşanabilmektedir.

Difteri Hangi Yaşlarda Sıklıkla Görülür?

Difteri dünyanın her tarafında özellikle ılıman iklimlerde daha çok sonbahar ve kış aylarında görülen bir hastalıktır.

Gelişmekte olan ülkelerde difteri bir çocukluk çağı hastalığı iken gelişmiş ülkelerde hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkma eğilimi göstermektedir. Bu durum aşı ile kazanılmış bağışıklığın yaşla azalmasının bir sonucudur.

Difteriden Nasıl Korunulur? Tedavisi Nedir?

Difteri, dünyanın hemen hemen her yerinde görülmesine rağmen "difteri aşısı" ile rutin bağışıklığının sağlanmasından sonra pek çok yerde hastalığın görülme sıklığında belirgin bir azalma olmuştur. Difterinin tek kaynağının insan olması, mevsimsel bir hastalık olması ve de difteri aşısının güvenli ve etkin olmasından dolayı hastalığın yok olması mümkündür.

Difteri Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Buna karşın dikkat edilmesi gereken konu ise difteri aşısı ile kazanılan bağışıklığın yaşam boyu sürmemesi ve destek doz aşı yapılmadığında bağışıklığın kaybedilmesidir. Araştırmalarda, aşılanmış olmalarına rağmen erişkinlerin bağışıklıklarında azalma olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla hastalığın tekrar görülmesinin önüne geçmek için on yılda bir tekrar doz uygulaması önerilmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde bu nedenlerle erişkin aşılaması uygulamasına geçilmiştir.

Difteri Sadece Bir Defa mı Geçirilir?

Bir defadan fazla difteri geçirmek olasıdır. Hastalık geçirilmiş olsa bile aşı en kısa sürede yaptırılmalıdır.

*Göz kapaklarının iç yüzüyle göz küresinin ön yüzünü örten zar

Referanslar:

  1. Immunization Action Coalition. Diphteria: Questions and Answers Information about the disease and vaccines. Ocak 2023 tarihinde http://www.immunize.org/catg.d/p4203.pdf adresinden ulaşılmıştır.
  2. Kostakoğlu U, Yılmaz G. Difteri. Türkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015;8(3):1-5