Hemofilus influenza tip b Nedir?

Haemophilus influenza tip b (Hib) pek çok organ sistemlerini etkileyebilen hastalık etkeni bir bakteridir. Hib, başta menenjit olmak üzere zatürre, kas ve eklem iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, yutak iltihabı gibi çeşitli enfeksiyon hastalıklara neden olabilmektedir.

Hemofilus İnfluenza Tip b Nasıl Bulaşır?

Hib enfeksiyonlarında kaynak insandır ve enfeksiyon, taşıyıcıların veya hastaların solunum yolundan saçılan damlacıklara maruz kalma sonucunda bulaşır. Mikropların çocuğun burnunda veya boğazında kalması durumunda çocuğun hasta olmaması ihtimali vardır. Fakat mikroplar akciğerlere veya kana karışırsa Hib ciddi sorunlara yol açabilir.

Hib Bakterisinin Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Hib hastalığı ayrıca zatürreye, nefes almada zorluklar yaşatacak boğaz şişliklerine ve kan, eklemler ile kalp zarlarında enfeksiyona yol açabilir.

Hemofilus İnfluenza Tip b Hastalığından Nasıl Korunulur?

Hib'e karşı geliştirilmiş olan konjuge (eşlenik) Hemofilus influenza tip b aşısı dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. ülkemizde de 2006 yılından bu yana çocukluk çağı rutin aşılama programına alınmıştır. özellikle aşılanmamış 4 yaş altı çocuklarda Hib enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişi ile temas sonrası etkene maruz kalma ve ikincil olarak Hib menenjitinin ortaya çıktığı bildirilmektedir. Aşılama sayesinde bu şekilde gelişen ikincil enfeksiyonlar da önlenebilmektedir.

Hemofilus İnfluenza Tip b Aşısı: DaBT-İPA-Hib

  • DaBDT aşısı, İPA ve Hib aşısıyla bir arada beşli karma aşı (DaBDT-İPA-Hib) olarak yapılır.
  • Beşli karma aşı, 2 ay arayla (2, 4 ve 6. aylarda) 3 kez temel aşılama dizisi, 18-24. ayda 4. aşı (1. pekiştirme) olarak toplam 4 kez uygulanır. Dördüncü DaBDT-İPA-Hib aşısı, son aşıdan itibaren 12. ay bitiminde ve 3. aşıdan en az 6 ay sonra yapılabilir. Dördüncü aşı ≥ 4 yaş yapılmışsa, DaBDT içeren 5. aşı (DaBDT-İPA dörtlü karması) yapılmayabilir.
  • Beşli karma aşı dizisinin 3 ve 4. aşıları eşliğinde (6 ve 18. ay), ek olarak, toplam 2 kez ağızdan canlı çocuk felci aşısı (OPA) uygulanır.
  • DaBDT-İPA-Hib aşısı için üst yaş sınırı 72 aydır.
  • İlköğretim 8. sınıfta erişkin difteri-tetanoz karması (dT) uygulanır ve daha sonra 10 yılda bir tekrarı önerilir.
  • Tetanoz (T) aşısı yerine dT aşısı uygulandığında, çocukluk dönemindeki difteri aşılamasının pekiştirme dozu yapılmakta, önceden bağışıklanmamış difteriye duyarlı kişilerin de bağışıklanması sağlanmaktadır. Hamilelik de içinde olmak üzere tetanoz aşısı gereken her durumda dT aşısı uygulanmalıdır.

Referanslar:

  1. Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberi. Cilt 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Mikrobiyoloji_Referans_Laboratuvarlari_ve_Biyolojik_Urunler_DB/rehberler/UMS_LabTaniRehberi_Cilt_1.pdf adresinden Ocak 2023 tarihinde ulaşılmıştır.
  2. Arısoy ES, çiftçi E, Hacımustafaoğlu M ve ark. önceden Sağlıklı çocuklarda Türkiye Ulusal Bağışıklama çizelgesinde (Ulusal Aşı Takvimi) Yer Alan ve Almayan Aşılara İlişkin Uygulama önerileri - 2015. J Pediatr Inf. 2015;9:1-11.
  3. Centers for Disease Control and Prevention Haemophilus influenzae Disease (Including Hib) Signs and Symptoms https://www.cdc.gov/hi-disease/about/symptoms.html adresinden Ocak 2023’te ulaşılmıştır.