Suçiçeği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Suçiçeği ve zona hastalıklarının etkeni Varisella Zoster Virüsü’dür.

Suçiçeği belirtileri genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı ve hafif karın ağrısı şeklindedir. Ön belirti döneminde ve hastalığın erken döneminde ateş hafif yükselir, ancak 39°C'nin üzerine de sıklıkla çıktığı belirlenmiştir. Döküntüler saçlı deriden başlayarak yüz ve gövdeye yayılarak ilerler. Vücudun uç kısımlarında (kollar ve bacaklar) döküntülerin yoğunluğu gövdeye göre belirgin derecede azdır. Suçiçeğinin döküntüsü, ilk olarak kızarık benek olarak başlar ve berrak sıvı dolu kabartı şekline döner.

Suçiçeği Nasıl Bulaşır?

Suçiçeği genelde çocuklarda ateş ve yaygın kabartılı döküntü ile karakterize, hafif seyirli ama çok bulaşıcı bir hastalıktır. Su çiçeği virüsü ilk enfeksiyondan sonra arka sinir köklerine yerleşerek, sonraki yaşlarda zona şeklinde yeniden aktif hale gelir. Bilinen en bulaşıcı hastalıklardan birisinin etkeni olan Varisella Zoster Virüsü; hava yolu, damlacık veya duyarlı kişinin enfekte kişi ile direkt temas sonucu bulaşmaktadır.

Tüm dünyada yaygın olan suçiçeği hastalığı erkek ve kızlarda aynı oranda görülmektedir. Hastalığın bulaşması hava yolu ve temas ile olduğu için genelde kreş ve okul hayatının ilk yıllarında görülmektedir.

Suçiçeği Hastalığı Kaç Gün Sürer?

Suçiçeği kendi klinik seyri içerisinde 7-10 günlük sürede kendi kendine düzelirken özellikle artan yaşla birlikte daha sık oranda görülen komplikasyonları, ciddi hastalık oranı ve hatta ölüme neden olabilir.

Enfeksiyonun ilk dönemindeki klinik bulgular 10-21 günlük kuluçka döneminden sonra gelişmektedir. Bu durum genellikle 14-16 gündür. Klasik bulgulardan olan kabartılı döküntülerin gelişmesinden 24-48 saat önce vakaların yarısında belirtiler görülür.

Referanslar:

  1. Durmaz O ve Helvacı S. Çocuklarda su çiçeği enfeksiyonu ve bağışıklama. Güncel Pediatri 2005;4:122-130.