Türkiye’de ikamet edenler için tasarlanmıştır.

Logo

Kızamık Nedir?

Kızamık hastalığı virüs kaynaklı olan bulaşıcı ve ciddi bir hastalıktır. Hastalık yalnızca insanlarda görülür ve boğazın gerisinden akciğerlere uzanan hücrelerde çoğalır. Virüs, solunum yollarından havaya saçılan damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun, boğaz salgılarının doğrudan ya da bulaşan nesneler aracılığıyla temasıyla bulaşır.

Güvenli ve etkili kızamık aşısı bulunmuş olmasına rağmen, tüm dünyada küçük çocuklar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.

Kızamık enfeksiyonunun ortalama kuluçka süresi 10-12 gündür. Bu dönemden sonra kızamık belirtileri açısından yüksek ateş, öksürük ve burun akıntısı ile seyreden 2-4 günlük bir dönem başlar. Sıklıkla göz nezlesi ve bronşit de görülür ve başlangıçta döküntü gözlenmez. Hasta bu dönemde virüs yayar ve bu dönem oldukça bulaşıcıdır. Yüksek ateşle birlikte sert, kuru bir öksürük başlar ve komplike olmayan vakalarda 1-2 hafta devam eder. Genellikle en son kaybolan belirti öksürüktür. Küçük çocuklarda lenf bezinde büyümeye sık rastlanırken daha büyük çocuklarda ışıktan korkma görülebilir. Kızamık bazen de eklem ağrıları ile seyreder. Döküntüler başlamadan önce dikkatli bir muayene ile hastaların %80’inin ağız mukozasında lekeler görülebilir.

Ön belirtilerden 2-4 gün sonra tipik olarak görülen döküntü başlar. Döküntü önce kulak arkası ve yüzden başlar ve başlamasıyla birlikte ateş çok yükselir. İkinci ve üçüncü gününde döküntüler en üst düzeye ulaşır ve 3-7 günde başladığı sırayla solarak sonlanır. Kötü beslenme durumunda bazı çocuklarda çok şiddetli görülebilir. Bildirilen kızamık vakalarının yaklaşık %30’unun bir veya daha fazla yan etkisi olmasının yanında kızamık komplikasyonları 5 yaşından küçük çocuklarda ve 20 yaşından büyüklerde daha yaygındır.

Kızamık komplikasyonlarının görülme oranları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Herhangi bir komplikasyon

%29

İshal

%8

Otitis media (Orta kulak iltihabı)

%7

Pnömoni (Zatürre)

%6

Ensefalit (Ense sertliği)

%0,1

Ölüm

%0,2

Hospitalizasyon (Hastaneye yatış)

%18

ABD 1985-1992 sürveyans verilerine göre hesaplanmıştır.

Referanslar:

  1. T.C Sağlık Bakanlığı. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi. 19 Mart 2017 tarihinde https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/21256,bulasici-hastaliklar-tani-surveyans-ve-laboratuvar-rehberi-2004pdf.pdf?0 adresinden ulaşılmıştır.
  2. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı. Kızamık Eliminasyon Programı. 19 Mart 2017 tarihinde https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/17586,kizamik-eliminasyon-programi-saha-rehberipdf.pdf?0 adresinden ulaşılmıştır.

Kızamıkçık Nedir?

Kızamıkçık; Rubella virüsü nedeniyle ortaya çıkan, akut kabartılı (benekli) döküntüyle seyreden bir hastalıktır.

İnsan, bilinen tek konakçı olduğundan hastalığın yok olması mümkündür. Hastalık, enfekte bireylerin solunum yolu damlacıklarıyla yayılır ve solunum yoluyla bulaşan diğer döküntülü hastalıklara göre bulaşıcılığı daha azdır. Kızamıkçık tüm dünyada görülen bir enfeksiyon olmakla birlikte kızamık ile benzer özellikler gösterir.

Mevsimsel bir seyir göstermekte olup ılıman iklimlerde, düzenli olarak ilkbahar aylarında artış görülür. Başta kızamık olmak üzere diğer döküntülü hastalıklarla karışabilir. Gebeliğin erken döneminde enfeksiyon geçirilmesi durumunda fetüsün ölümüne veya özellikle beyin, kalp, göz ve kulaklarda çoklu anomalilerle kızamıkçık sendromuna (KKS) neden olabilir.

Kızamıkçık tedavisi için özel bir yöntem yoktur. Hastalık kızamıkçık aşısı ile önlenebilmektedir.

Kızamıkçık belirtileri, çocuklarda hafif ateş ve döküntü olarak görülür. Kızamıkçık kendi kendini sınırlayan selim seyirli bir hastalıktır.

Kuluçka dönemi hastalığa yakalanılmasından sonra 14-18 gün sürer. Hastalık ergen ve yetişkinlerde kısa bir ön belirtili dönem ile görülürken çocuklara ilk belirti genellikle döküntüdür. Ön belirti döneminde, hafif ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, hafif göz iltihabı, boğaz ağrısı, öksürük ve döküntüden 5-7 gün önce kulak arkası, boyun ve ensede paketler halinde lenf bezi büyümesi görülür. Enfeksiyon başladıktan yaklaşık 14-18 gün sonra kabartılı döküntü yüzden başlayarak tüm vücuda yayılır ve döküntüler deri üzerinde tek tek kırmızı benekler şeklinde olup 1-3 gün içerisinde iz bırakmadan kaybolur.

Referanslar:

  1. T.C Sağlık Bakanlığı. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi. 19 Mart 2017 tarihinde https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/21256,bulasici-hastaliklar-tani-surveyans-ve-laboratuvar-rehberi-2004pdf.pdf?0 adresinden ulaşılmıştır.

Kabakulak Nedir?

Kabakulak aşısı olmadan önce çocuklar arasında yaygın olan ve tükürük bezlerinin şişmesi ile oluşan bulaşıcı bir viral enfeksiyondur.

Genellikle hastanın suratının alt bölümünde ve kulakların altında oluşan şişlik sayesinde anlaşılır. Kabakulağın diğer belirtileri şişkinlikten birkaç gün önce görülebilecek olan baş ağrısı, eklem ağrısı, yüksek ateştir.

Kabakulak virüsü genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda görülmekte ve kişiden kişiye direkt temas veya damlacık yolu ile bulaşabilmektedir. Hastalığın kuluçka dönemi genellikle 16-18 gündür ve hastaların %30 ila %40’ında herhangi bir belirti görülmeksizin seyreder. Diğer durumlarda enfeksiyonun oluştuğu yerin durumuna göre çeşitli belirtiler görülebilir. Özellikle yetişkinlerde çoklu organ tutulumu eğilimi daha fazladır. Ergenlik sonrası erkeklerde görülen kabakulak hastalığı, testis fonksiyonlarında bozuklukla sonuçlanabilmektedir.

Referanslar:

  1. National Health Service 19 Mart 2017 tarihinde http://www.nhs.uk/conditions/Mumps/Pages/Introduction.aspx adresinden ulaşılmıştır.
  2. Özsan M, Aykut E, Cengiz AT, Özkul A, Karaarslan A. 0-5 yaş arasındaki çocuklarda kabakulak virüs antikor pozitifliğinin araştırılması. Mikrobiyol Bült. 1998;32:137-42.