Türkiye’de ikamet edenler için tasarlanmıştır.

Logo

Grip (İnfluenza) Nedir?

Mevsimsel grip, her yaşta insanı etkileyen, çoğu zaman kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Buna karşılık salgına yol açabilmesi, işe ve okula devamı aksatması, özellikle risk gruplarında hastaneye yatış ve ölümlere yol açması gibi nedenlerden dolayı önemli bir hastalıktır. Yıllık salgınlar nedeni ile hastalığı ağır geçirenlerin sayısı tüm dünyada 3-5 milyon civarında olup bunların 250-500.000’inin öldüğü bildirilmektedir.

Grip en çok soğuk algınlığı ile karıştırılır. Soğuk algınlığına kıyasla grip daha ağır şekilde kendini gösterir. Kişi soğuk algınlığına senede 3-4 kez yakalanırken gribe senede bir kez yakalanır. Gripte soğuk algınlığından farklı olarak ayrıca ateş, belirgin halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları vardır. Soğuk algınlığı genellikle ayakta geçirilirken, grip olan kişinin yatması gerekir ve bu da iş gücü kaybına neden olur. Gripte klinik tablo bazen daha ağır seyrederek zatürreye de dönüşebilir.

Hastalıktan ve salgınların oluşmasından korunmada en etkin yöntem grip aşısıdır. Sağlıklı erişkinlerde dolaşımdaki virüslerle aşı içeriğindeki virüslerin örtüştüğü durumlarda aşının koruyuculuğunun %70-90 olduğu bildirilmektedir.

Grip aşısı, 65 yaş üzerindeki kişilere ve risk gruplarına önerilmektedir, risk grubunda yer alan kişiler hekime başvurarak reçete ile eczaneden grip aşılarını alabilirler. Grip aşısı, vücutta 1-2 hafta içinde koruyucu düzeye erişir.

Kimler Risk Grubundadır?

 • Gebeler,
 • 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı bireyler,
 • Bakımevi / huzurevinde kalanlar,
 • Kronik böbrek yetmezliği olanlar,
 • Astım dâhil kronik akciğer hastalığı olanlar,
 • Koroner arter hastalığı dâhil kalp-damar sistemi hastalığı olanlar,
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar,
 • Kan hastalığı olanlar,
 • Şeker hastalığı olanlar,
 • Nörolojik hastalığı olanlar,
 • Metabolik hastalığı olanlar,
 • Kronik karaciğer hastalığı olanlar,
 • Obezler, sağlık çalışanları,
 • 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

Grip aşısı:

İnfluenza virüs enfeksiyonları özellikle küçük çocuklarda daha ağır seyretme ve daha ağır seyreden diğer solunum enfeksiyonlarına taban oluşturma eğilimindedir. Ayrıca influenza enfeksiyonlarının özellikle okul çağı çocuklarında salgınlar yaptığı, çocuklarda başlayan salgınların erişkinlere yayıldığı, eğitim günü, sağlık işgücü ve çalışan anne-babalar açısından iş günü kaybına yol açtığı bilinmektedir.

 • İnfluenza enfeksiyonunun ağır sorunlu seyrettiği süreğen hastalıklı ve bağışıksal sorunlu hastalar, bu özellikteki hastaların ve 5 yaşından küçük çocukların aile bireyleri, sağlık çalışanları öncelikle aşılanmalı, bütün sağlıklı çocuk, ergen ve erişkinlerin de aşılanması için çaba gösterilmelidir.
 • Mevsimsel grip aşılaması, ilk kez aşılanacak olan 6 ay - 8 yaştaki çocuklarda en az 4 hafta arayla 2 kez, sonraki yıllarda yılda 1 kez; 8 yaşından büyüklerde ilk uygulama ve sonraki yıllarda yılda bir kez yapılır. Önemli antijen değişikliği (antijen şifti) ya da küresel salgın (pandemi) durumlarında daha önce düzenli influenza aşısı olan çocuklara da o yıl için 2 kez aşı uygulanabilir.
 • 6 ay - 3 yaştaki çocuklara çocuk tipi aşı yapılması önerilir. Ülkemizde influenza aşılarının çocuk tipi olmadığından, aşılama 6-36 ayda yarım erişkin aşısı (0,25 mL), 3 yaş ve üstünde tam erişkin aşısı (0,5 mL) kullanılarak yapılır.

Referanslar:

 1. Akçay Ciblak M, Nohutçu N, Gürbüz İ, Badur S, Güldal D. Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek uygulama için yeterli mi? Türk Aile Hek Derg. 2012;16(4):157-163.
 2. Şenel F. Sonbaharda Gizli Tehlike. Bilim ve Teknik. 2012:80-81.
 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 9 Mayıs 2017 tarihinde https://grip.gov.tr/tr/kimler-risk-altinda adresinden ulaşılmıştır.
 4. Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M ve ark. Önceden Sağlıklı Çocuklarda Türkiye Ulusal Bağışıklama Çizelgesinde (Ulusal Aşı Takvimi) Yer Alan ve Almayan Aşılara İlişkin Uygulama Önerileri – 2015. J Pediatr Inf. 2015;9:1-11.