Türkiye’de ikamet edenler için tasarlanmıştır.

Logo

Boğmaca Nedir?

Boğmaca; üst üste gelen öksürük nöbetleri ile kendini belli eden, çocukluk çağının akut solunum yolu enfeksiyonudur. Yaşamı tehdit edebilen bir solunum yolu hastalığı olarak kabul edilmektedir.

Dünyada Boğmaca aşısı yapılma oranı yüksek olmasına rağmen, süt çocukları ve ergenlerde hastalık görülmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir.

Hastalığın ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda boğmaca nasıl bulaşır sorusuna verilecek cevabın önemi artıyor. Boğmaca; öksürük damlacığı veya hasta kişinin salgılarının teması ile geçebilen, çok bulaşıcı bir hastalıktır ve hastalığın ilk 1-2 haftasında üst solunum yollarında etkendir.

Tüm yaş gruplarında görülen bir hastalık olan boğmaca, bebek ve çocuklarda daha ağır seyretmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Aşılama öncesinde ve aşılama oranının düşük olduğu yerlerde en sık görüldüğü yaşlar ise 1-5 yaş arasıdır. Aşılama oranının yüksek olduğu yerlerde ise hastalık 10 yaş üstü ergenlerde ve beş aydan küçük bebeklerde daha sık görülmektedir. Bu durumun nedeni, doğal enfeksiyon veya aşılamanın hastalığa karşı yaşam boyu sürecek bir bağışıklık sağlayamamasıdır. Bebeklik döneminde aşılanmış kişiler ergen ve erişkin dönemine geldiğinde, boğmacaya karşı duyarlı olurlar. Boğmacada yaş dağılımında ileri yaş gruplarına doğru kayma görülür.

Boğmacada ayırıcı tanı ateş, halsizlik, kas ağrısı, döküntü, boğaz ağrısı, hızlı ve hırıltılı soluma olmaksızın öksürük görülmesi ile yapılır. Büyük çocuklarda sürekli olmayan öksürük nöbetlerinde öksürük 7-10 gün içinde artış gösteriyorsa akla boğmaca gelmelidir. Üç ay altındaki süt çocuklarında ise apne, morarma veya yaşamı tehdit eden akut durumlarda boğmaca düşünülmelidir.

Referanslar:

  1. Somer A. Boğmaca: Epidemiyoloji ve Klinik. ANKEM Derg. 2011;25(Ek 2):218-223.