Türkiye’de ikamet edenler için tasarlanmıştır.

Logo

Hemofilus influenza tip b Nedir?

Haemophilus influenza tip b (Hib) pek çok organ sistemlerini etkileyebilen hastalık etkeni bir bakteridir. Hib, başta menenjit olmak üzere zatürre, kas ve eklem iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, yutak iltihabı gibi çeşitli enfeksiyon hastalıklara neden olabilmektedir. Hib enfeksiyonlarında kaynak insandır ve enfeksiyon, taşıyıcıların veya hastaların solunum yolundan saçılan damlacıklara maruz kalma sonucunda bulaşır. Mikropların çocuğun burnunda veya boğazında kalması durumunda çocuğun hasta olmaması ihtimali vardır. Fakat mikroplar akciğerlere veya kana karışırsa Hib ciddi sorunlara yol açabilir.

Aşılanmadan önce ABD’de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen menenjit hastalıklarının başında gelmekteydi. Hib hastalığı ayrıca zatürreye, nefes almada zorluklar yaşatacak boğaz şişliklerine ve kan, eklemler ile kalp zarlarında enfeksiyon ve ölüme yol açabilir.

Hib’e karşı geliştirilmiş olan konjuge (eşlenik) Hemofilus influenza tip b aşısı dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de 2006 yılından bu yana çocukluk çağı rutin aşılama programına alınmıştır. Özellikle aşılanmamış 4 yaş altı çocuklarda Hib enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişi ile temas sonrası etkene maruz kalma ve ikincil olarak Hib menenjitinin ortaya çıktığı bildirilmektedir. Aşılama sayesinde bu şekilde gelişen ikincil enfeksiyonlar da önlenebilmektedir.

DaBT-İPA-Hib aşısı:

  • DaBDT aşısı, İPA ve Hib aşısıyla bir arada beşli karma aşı (DaBDT-İPA-Hib) olarak yapılır.
  • Beşli karma aşı, 2 ay arayla (2, 4 ve 6. aylarda) 3 kez temel aşılama dizisi, 18-24. ayda 4. aşı (1. pekiştirme) olarak toplam 4 kez uygulanır. Dördüncü DaBDT-İPA-Hib aşısı, son aşıdan itibaren 12. ay bitiminde ve 3. aşıdan en az 6 ay sonra yapılabilir.Dördüncü aşı ≥ 4 yaş yapılmışsa, DaBDT içeren 5. aşı (DaBDT-İPA dörtlü karması) yapılmayabilir.
  • Beşli karma aşı dizisinin 3 ve 4. aşıları eşliğinde (6 ve 18. ay), ek olarak, toplam 2 kez ağızdan canlı çocuk felci aşısı (OPA) uygulanır.
  • DaBDT-İPA-Hib aşısı için üst yaş sınırı 72 aydır.
  • İlköğretim 8. sınıfta erişkin difteri-tetanoz karması (dT) uygulanır ve daha sonra 10 yılda bir tekrarı önerilir.
  • Tetanoz (T) aşısı yerine dT aşısı uygulandığında, çocukluk dönemindeki difteri aşılamasının pekiştirme dozu yapılmakta, önceden bağışıklanmamış difteriye duyarlı kişilerin de bağışıklanması sağlanmaktadır. Gebelik de içinde olmak üzere tetanoz aşısı gereken her durumda dT aşısı uygulanmalıdır.

Referanslar:

  1. T.C.Sağlık Bakanlığı. Haemophilus influenzae invaziv enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı. 18 Mart 2017 tarihinde https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Mikrobiyoloji_Referans_Laboratuvarlari_ve_Biyolojik_Urunler_DB/rehberler/UMS_LabTaniRehberi_Cilt_1.pdf adresinden ulaşılmıştır.
  2. Centers for Disease Control and Prevention National Immunization Program. Hemofilus influenza Tib b (HİB) aşısı. Bilmeniz gerekenler. 18 Mart 2017 tarihinde https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hib/index.html adresinden ulaşılmıştır.
  3. Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M ve ark. Önceden Sağlıklı Çocuklarda Türkiye Ulusal Bağışıklama Çizelgesinde (Ulusal Aşı Takvimi) Yer Alan ve Almayan Aşılara İlişkin Uygulama Önerileri – 2015. J Pediatr Inf. 2015;9:1-11.